Dzień dobry,

Przesyłam informację o ogólnopolskim konkursie realizowanym przez PARP „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”. Celem konkursu jest zwiększenie konkurencyjności branży meblarskiej poprzez transformację technologiczną oraz rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację projektów robotycznych.


  • Nabór wniosków od 8 listopada 2022 do 6 grudnia 2022
  • Poziom dofinansowania 85%
  • Maksymalna wartość grantu 850 000,00 zł


O grant mogą ubiegać się mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:
− 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
− 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
− 31.03.Z Produkcja materaców,
− 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.
Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

  • Nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
  • nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych;
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.


Nasza firma BPE Euro Targi ( www.eurotargi.pl) od 2004r. zajmuje się sporządzaniem dokumentacji o dofinasowanie z funduszy UE z dużymi sukcesami, a także jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę kilku znaczących międzynarodowych targów i wystaw. Sporządzamy wnioski i niezębne załączniki dla różnego rodzaju dotacji unijnych i rządowych. Przygotowujemy także: strategie, biznesplany, modele biznesowe, itp., które czasami są wymagane jako załącznik do wniosków.

W przypadku pytań lub zainteresowania dotacją bardzo proszę o kontakt.


Z poważaniem
Krzysztof Gałka
Z-ca Dyrektora Marketingu i Sprzedaży

eurotargi@eurotargi.pl
kom.: +48 885-407-408