Na początku 2016 roku, w związku ze stale zwiększającą się liczbą zamówień, stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem - podnieść wydajność nie obniżając jakości, z której słyniemy.
Po miesiącach badań i...